Čarodějnice 2018

Čarodějnický průvod vyšel v 17 hodin od místní hasičské zbrojnice.
Následně byl kolem 18h zapálen oheň na hřišti.